Arbeidstøy

Overlat ansvaret for vask av arbeidstøyet til oss!

Vi sørger for at deres medarbeidere alltid har rent arbeidstøy.

Skittent arbeidstøy legges i sekkestativ, som vår tekniker henter til faste tider. Samtidig leveres rent tøy tilbake.

Arbeidstøyet blir vasket adskilt fra annet tøy. Sikrer at alt arbeidstøy blir vasket hygienisk og med Svanemerkede produkter.

Vi tilbyr også å merke arbeidstøy.