Daglig renhold

Overlat ansvaret for renholdet til profesjonelle

Daglig renhold er fellesbetegnelse på renholdet som utføres jevnlig gjennom hele året. Det utarbeides en renholdsplan som beskriver rommene som skal rengjøres, sammen med antall dager pr. uke dette skal gjennomføres.

Godt renhold er en fornuftig investering, et rent arbeidsmiljø fremmer trivsel, reduserer sykefravær, og gir økt produktivitet.

La oss vise dere hva vi kan gjøre for å bedre din hverdag.